The natural start! Menu

Immuniteit

Biggen komen bij geboorte van een veilige warme in een koude omgeving terecht. Het kost hun dan veel energie om na de geboorte hun temperatuur op peil te houden. Het is dan van levensbelang om zo snel mogelijk energie binnen te krijgen via de biest en melk. Met het Lianol Pig concept worden vlak na de geboorte de biggen ondersteund die net wat te tekort komen. Het maakt hen actiever zodat ze meer kunnen drinken en het geeft hen een grotere overlevingskans. 


Deze tragere biggen zijn vaak de kleinste biggen uit de toom. Doordat ze lichter worden geboren, produceren ze minder groeifactoren en IGF-1. Het toepassen van het concept activeert hun genexpressie zodat hun IGF-1 waarden en toenemen. Dit is belangrijk omdat de groei en darmontwikkeling van de jonge big volledig bepaald wordt door de IGF-1.


De epigenetische werking van het Lianol Pig concept zorgt er voor dat de kleinste biggen toch hun genetisch potentieel volledig kunnen ontsluiten. Hierdoor kunnen ze de productiecapaciteiten van hun zwaardere toomgenoten evenaren.